Rîbnita Pozivni broj (Moldavija)

Lokalno vreme: Rîbnita

Rîbnita Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Rîbnita, Moldavija: 286Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Moldavija je: 373

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Rîbnita +373 286 [Lokalni broj]**
Moldavija*** Rîbnita (0)286 [Lokalni broj]
Moldavija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Rîbnita (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2020-01-20, 13:39 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (EET vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Moldavija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 286