Moldavija Pozivni brojevi

Moldavija Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Moldavija, Državni pozivni broj: 373.]. Pronađeno 52 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (44) , 5. (8) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
22
230
231
235
236
237
241
242
243
244
246
247
248
249
250
251
252
254
256
258
259
262
263
264
265
268
269
271
272
273
277
280
281
282
284
286
287
288
291
293
294
297
298
299
532
533
540
545
555
556
557
559