Odricanje odgovornosti

Odricanje odgovornosti

Uslovi korišćenja Telcode.info internet-sajta: Ako nastavite sa surfovanjem i korišćenjem informacija na telcode.info sajtu, saglasni ste da prihvatate i da ćete se pridržavai sledećim uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom pisanih uslova, molimo vas da ne koristite telcode.info sajt.
* Napomena: Puna verzija Uslova korišćenja je dostupna samo na engleskom jeziku. Na drugim jezicima je samo kraća verzija prikazana.
Upotreba telcode.info sajtu podleže sledećim uslovima korišćenja:
Sadržaj stranica na telcode.info je za vaše opšte informisanje.
Sadržaj je podležan promeni bez prethodne najave .
Podaci su dati "kao što jesu" (na eng. "as is"), bez garancije ili bilo kakvo jamstvo za tačnost, ažurnost i potpunost.
Primate k znanju da takve informacije mogu sadržati netačnosti ili greške i mi se izričito ograničavamo u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom od odgovornost za bilo kakve netačnosti ili greške.
Korišćenje bilo koje informacije na ovom sajtu je u potpunosti na sopstveni rizik, za koje neće biti odgovoran naš sajt.
To će biti vaša odgovornost da se uverite da bilo koja informacija dostupna preko ovog sajta zadovoljava vaše specifične zahteve.
Sva prava su zadržana pod Creative Commons 3.0 licencom atribucije.