Kiskőrös Pozivni broj (Mađarska)

Lokalno vreme: Kiskőrös

Kiskőrös Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Kiskőrös, Mađarska: 78Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Mađarska je: 36

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Kiskőrös +36 78 [Lokalni broj]**
Mađarska*** Kiskőrös (06)78 [Lokalni broj]
Mađarska Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Kiskőrös (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2019-08-22, 00:35 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Mađarska ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 78