Mađarska Pozivni brojevi

Mađarska Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Mađarska, Državni pozivni broj: 36.]. Pronađeno 54 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
1. (1) , 2. (8) , 3. (6) . 4. (7) , 5. (6) . 6. (5) , 7. (8) , 8. (7) , 9. (6) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
1
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
42
44
45
46
47
48
49
52
53
54
56
57
59
62
63
66
68
69
72
73
74
75
76
77
78
79
82
83
84
85
87
88
89
92
93
94
95
96
99