Gödöllő Pozivni broj (Mađarska)

Lokalno vreme: Gödöllő

Gödöllő Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Gödöllő, Mađarska: 28Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Mađarska je: 36

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Gödöllő +36 28 [Lokalni broj]**
Mađarska*** Gödöllő (06)28 [Lokalni broj]
Mađarska Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Gödöllő (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-07-07, 10:30 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Mađarska ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 28