Toronto (Ontario) Pozivni broj (Kanada)

Lokalno vreme: Toronto (Ontario)

Toronto (Ontario) Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Toronto (Ontario), Kanada: 647Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Kanada je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Toronto (Ontario) +1 647 [Lokalni broj]**
Kanada*** Toronto (Ontario) (1+)647 [Lokalni broj]
Kanada Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Toronto (Ontario) (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2022-09-26, 23:44 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (EDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Kanada ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 647