Kanada Pozivni brojevi

Kanada Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Kanada, Državni pozivni broj: 1.]. Pronađeno 23 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (3) , 3. (1) , 4. (4) , 5. (3) , 6. (3) , 7. (4) , 8. (3) , 9. (2) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
204
250
289
306
403
416
418
450
506
514
519
604
613
647
705
709
778
780
807
819
867
902
905