Ontario Pozivni broj (Kanada)

Lokalno vreme: Ontario

Ontario Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ontario, Kanada (pronađeno 4 kom.): 519613705807Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Kanada je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ontario +1 519 [Lokalni broj]**
Kanada*** Ontario (1+)519 [Lokalni broj]
Kanada Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ontario (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2022-09-27, 01:26 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (EDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Kanada ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned