New Iberia, Louisiana Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: New Iberia, Louisiana

New Iberia, Louisiana Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto New Iberia, Louisiana, Amerika (SAD): 337Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* New Iberia, Louisiana +1 337 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** New Iberia, Louisiana (1+)337 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: New Iberia, Louisiana (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2019-12-09, 01:55 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -06:00 (CST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 337