Hays, Kansas Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme u regionu****

Hays, Kansas Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Hays, Kansas, Amerika (SAD): 785Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Hays, Kansas +1 785 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Hays, Kansas (1+)785 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme u regionu**** (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2019-09-17, 11:44 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -05:00 (CDT vremenska zona). utorak, 2019-09-17, 10:44 -06:00 (MDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 785
****Za mesto Hays, Kansas nemamo tačne podatke o vremenskoj zoni. Prikazano tačno vreme se odnosi na region ili državu.