Greenfield, Wisconsin Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Greenfield, Wisconsin

Greenfield, Wisconsin Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Greenfield, Wisconsin, Amerika (SAD): 414Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Greenfield, Wisconsin +1 414 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Greenfield, Wisconsin (1+)414 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Greenfield, Wisconsin (u trenutku prikaza ove stranice):
petak, 2020-07-10, 07:30 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -05:00 (CDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 414