Dover, Delaware Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Dover, Delaware

Dover, Delaware Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Dover, Delaware, Amerika (SAD): 302Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Dover, Delaware +1 302 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Dover, Delaware (1+)302 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Dover, Delaware (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2019-10-21, 03:39 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (EDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 302