Des Moines, Washington Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Des Moines, Washington

Des Moines, Washington Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Des Moines, Washington, Amerika (SAD): 206Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Des Moines, Washington +1 206 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Des Moines, Washington (1+)206 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Des Moines, Washington (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2019-10-22, 15:18 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -07:00 (PDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 206