Clovis, New Mexico Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Clovis, New Mexico

Clovis, New Mexico Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Clovis, New Mexico, Amerika (SAD): 575Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Clovis, New Mexico +1 575 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Clovis, New Mexico (1+)575 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Clovis, New Mexico (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-08-12, 11:56 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -06:00 (MDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 575