Boise City, Idaho Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme u regionu****

Boise City, Idaho Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Boise City, Idaho, Amerika (SAD): 208Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Boise City, Idaho +1 208 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Boise City, Idaho (1+)208 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme u regionu**** (u trenutku prikaza ove stranice):
petak, 2020-08-14, 10:38 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -06:00 (MDT vremenska zona). petak, 2020-08-14, 09:38 -07:00 (PDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 208
****Za mesto Boise City, Idaho nemamo tačne podatke o vremenskoj zoni. Prikazano tačno vreme se odnosi na region ili državu.