Apple Valley, Minnesota Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Apple Valley, Minnesota

Apple Valley, Minnesota Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Apple Valley, Minnesota, Amerika (SAD): 651Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Apple Valley, Minnesota +1 651 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Apple Valley, Minnesota (1+)651 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Apple Valley, Minnesota (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2020-06-07, 03:57 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -05:00 (CDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 651