Aloha, Oregon Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Aloha, Oregon

Aloha, Oregon Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Aloha, Oregon, Amerika (SAD) (pronađeno 2 kom.): 503971Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Aloha, Oregon +1 503 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Aloha, Oregon (1+)503 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Aloha, Oregon (u trenutku prikaza ove stranice):
petak, 2020-08-14, 00:22 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -07:00 (PDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned