Louth / Alford / Spilsby Pozivni broj (Velika Britanija)

Lokalno vreme: Louth / Alford / Spilsby

Louth / Alford / Spilsby Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Louth / Alford / Spilsby, Velika Britanija: 1507Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Velika Britanija je: 44

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Louth / Alford / Spilsby +44 1507 [Lokalni broj]**
Velika Britanija*** Louth / Alford / Spilsby (0)1507 [Lokalni broj]
Velika Britanija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Louth / Alford / Spilsby (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-09-26, 16:30 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (BST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Velika Britanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1507