Llandovery Pozivni broj (Velika Britanija)

Lokalno vreme: Llandovery

Llandovery Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Llandovery, Velika Britanija: 1550Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Velika Britanija je: 44

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Llandovery +44 1550 [Lokalni broj]**
Velika Britanija*** Llandovery (0)1550 [Lokalni broj]
Velika Britanija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Llandovery (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-01-28, 14:44 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +00:00 (GMT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Velika Britanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1550