Leighton Buzzard Pozivni broj (Velika Britanija)

Lokalno vreme: Leighton Buzzard

Leighton Buzzard Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Leighton Buzzard, Velika Britanija: 1525Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Velika Britanija je: 44

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Leighton Buzzard +44 1525 [Lokalni broj]**
Velika Britanija*** Leighton Buzzard (0)1525 [Lokalni broj]
Velika Britanija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Leighton Buzzard (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2019-10-24, 02:54 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (BST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Velika Britanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1525