Hemel Hempstead Pozivni broj (Velika Britanija)

Lokalno vreme: Hemel Hempstead

Hemel Hempstead Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Hemel Hempstead, Velika Britanija: 1442Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Velika Britanija je: 44

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Hemel Hempstead +44 1442 [Lokalni broj]**
Velika Britanija*** Hemel Hempstead (0)1442 [Lokalni broj]
Velika Britanija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Hemel Hempstead (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2021-01-21, 05:26 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +00:00 (GMT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Velika Britanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1442