Brentwood Pozivni broj (Velika Britanija)

Lokalno vreme: Brentwood

Brentwood Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Brentwood, Velika Britanija: 1277Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Velika Britanija je: 44

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Brentwood +44 1277 [Lokalni broj]**
Velika Britanija*** Brentwood (0)1277 [Lokalni broj]
Velika Britanija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Brentwood (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2019-10-17, 16:31 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (BST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Velika Britanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1277