Urugvaj Pozivni brojevi

Urugvaj Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Urugvaj, Državni pozivni broj: 598.]. Pronađeno 102 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (1) , 3. (28) , 4. (26) , 5. (24) , 6. (11) , 7. (12) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
2
33
34
36
37
38
42
43
44
45
47
52
53
55
62
63
64
72
73
311
312
313
315
317
318
319
338
339
345
346
348
349
352
354
364
365
367
368
369
379
390
399
412
413
415
446
448
449
455
456
457
458
459
463
464
466
469
474
475
476
477
479
486
534
536
537
538
539
542
544
552
556
557
562
567
568
569
574
575
576
577
586
587
588
645
654
656
658
664
675
679
688
742
747
754
764
766
772
776
777
778
779