Ternopil Pozivni broj (Ukrajina)

Lokalno vreme: Ternopil

Ternopil Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ternopil, Ukrajina (pronađeno 2 kom.): 35352Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Ukrajina je: 380

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ternopil +380 35 [Lokalni broj]**
Ukrajina*** Ternopil (8~0)35 [Lokalni broj]
Ukrajina Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ternopil (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2020-05-28, 17:27 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (EEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Ukrajina ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned