Novomykolaivka Pozivni broj (Ukrajina)

Lokalno vreme: Novomykolaivka

Novomykolaivka Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Novomykolaivka, Ukrajina (pronađeno 2 kom.): 56186144Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Ukrajina je: 380

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Novomykolaivka +380 5618 [Lokalni broj]**
Ukrajina*** Novomykolaivka (8~0)5618 [Lokalni broj]
Ukrajina Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Novomykolaivka (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2020-07-12, 20:01 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (EEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Ukrajina ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned