Katerynopil Pozivni broj (Ukrajina)

Lokalno vreme: Katerynopil

Katerynopil Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Katerynopil, Ukrajina: 4742Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Ukrajina je: 380

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Katerynopil +380 4742 [Lokalni broj]**
Ukrajina*** Katerynopil (8~0)4742 [Lokalni broj]
Ukrajina Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Katerynopil (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-08-05, 16:11 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (EEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Ukrajina ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 4742