Ivano-Frankivsk Pozivni broj (Ukrajina)

Lokalno vreme: Ivano-Frankivsk

Ivano-Frankivsk Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ivano-Frankivsk, Ukrajina (pronađeno 2 kom.): 34342Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Ukrajina je: 380

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ivano-Frankivsk +380 34 [Lokalni broj]**
Ukrajina*** Ivano-Frankivsk (8~0)34 [Lokalni broj]
Ukrajina Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ivano-Frankivsk (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-07-14, 07:13 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (EEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Ukrajina ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned