Dodoma and Iringa Pozivni broj (Tanzanija)

Lokalno vreme: Dodoma and Iringa

Dodoma and Iringa Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Dodoma and Iringa, Tanzanija: 26Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Tanzanija je: 255

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Dodoma and Iringa +255 26 [Lokalni broj]**
Tanzanija*** Dodoma and Iringa (0)26 [Lokalni broj]
Tanzanija Inostranstvo 000 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Dodoma and Iringa (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2021-12-04, 23:25 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (EAT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Tanzanija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 26