Vakhdat (former Kofarnikhon) Pozivni broj (Tadžikistan)

Lokalno vreme: Vakhdat (former Kofarnikhon)

Vakhdat (former Kofarnikhon) Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Vakhdat (former Kofarnikhon), Tadžikistan: 3136Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Tadžikistan je: 992

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Vakhdat (former Kofarnikhon) +992 3136 [Lokalni broj]**
Tadžikistan*** Vakhdat (former Kofarnikhon) (8)3136 [Lokalni broj]
Tadžikistan Inostranstvo 810 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Vakhdat (former Kofarnikhon) (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-07-24, 16:38 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +05:00 (+05 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Tadžikistan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 3136