Saint Vincent and the Grenadines Pozivni broj (Sveti Vinsent i Grenadini)

Lokalno vreme: Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Saint Vincent and the Grenadines, Sveti Vinsent i Grenadini: 784Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Sveti Vinsent i Grenadini je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Saint Vincent and the Grenadines +1 784 [Lokalni broj]**
Sveti Vinsent i Grenadini*** Saint Vincent and the Grenadines (1+)784 [Lokalni broj]
Sveti Vinsent i Grenadini Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Saint Vincent and the Grenadines (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2022-09-27, 00:09 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (AST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Sveti Vinsent i Grenadini ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 784