Mellerud Pozivni broj (Švedska)

Lokalno vreme: Mellerud

Mellerud Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Mellerud, Švedska: 530Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Švedska je: 46

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Mellerud +46 530 [Lokalni broj]**
Švedska*** Mellerud (0)530 [Lokalni broj]
Švedska Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Mellerud (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2019-08-22, 01:08 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Švedska ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 530