Idre-Särna Pozivni broj (Švedska)

Lokalno vreme: Idre-Särna

Idre-Särna Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Idre-Särna, Švedska: 253Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Švedska je: 46

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Idre-Särna +46 253 [Lokalni broj]**
Švedska*** Idre-Särna (0)253 [Lokalni broj]
Švedska Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Idre-Särna (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-01-28, 23:29 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (CET vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Švedska ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 253