Mannar Pozivni broj (Šri Lanka)

Lokalno vreme: Mannar

Mannar Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Mannar, Šri Lanka: 23Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Šri Lanka je: 94

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Mannar +94 23 [Lokalni broj]**
Šri Lanka*** Mannar (0)23 [Lokalni broj]
Šri Lanka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Mannar (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-10-21, 04:36 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +05:30 (+0530 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Šri Lanka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 23