Freetown Pozivni broj (Sijera Leone)

Lokalno vreme: Freetown

Freetown Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Freetown, Sijera Leone: 22Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Sijera Leone je: 232

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Freetown +232 22 [Lokalni broj]**
Sijera Leone*** Freetown (0)22 [Lokalni broj]
Sijera Leone Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Freetown (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-01-28, 23:26 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +00:00 (GMT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Sijera Leone ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 22