Dakar Pozivni broj (Senegal)

Lokalno vreme: Dakar

Dakar Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Dakar, Senegal: 8Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Senegal je: 221

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Dakar +221 8 [Lokalni broj]**
Senegal Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Dakar (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-07-24, 11:20 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +00:00 (GMT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).