Volokolamsk Pozivni broj (Rusija)

Lokalno vreme: Volokolamsk

Volokolamsk Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Volokolamsk, Rusija: 49636Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Rusija je: 7

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Volokolamsk +7 49636 [Lokalni broj]**
Rusija*** Volokolamsk (8)49636 [Lokalni broj]
Rusija Inostranstvo 8xx [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Volokolamsk (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2020-08-10, 22:30 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (MSK vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Rusija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 49636