Novorossiysk Pozivni broj (Rusija)

Lokalno vreme: Novorossiysk

Novorossiysk Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Novorossiysk, Rusija: 8617Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Rusija je: 7

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Novorossiysk +7 8617 [Lokalni broj]**
Rusija*** Novorossiysk (8)8617 [Lokalni broj]
Rusija Inostranstvo 8xx [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Novorossiysk (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2020-11-26, 00:43 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (MSK vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Rusija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 8617