Novgorod Velikiy Pozivni broj (Rusija)

Lokalno vreme: Novgorod Velikiy

Novgorod Velikiy Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Novgorod Velikiy, Rusija: 8162Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Rusija je: 7

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Novgorod Velikiy +7 8162 [Lokalni broj]**
Rusija*** Novgorod Velikiy (8)8162 [Lokalni broj]
Rusija Inostranstvo 8xx [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Novgorod Velikiy (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2020-05-28, 20:19 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +03:00 (MSK vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Rusija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 8162