Države koje počinju sa R

Države "R..."

Države koje počinju sa R:

Reunion
Ruanda
Rumunija
Rusija