Capitan Miranda Pozivni broj (Paragvaj)

Lokalno vreme: Capitan Miranda

Capitan Miranda Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Capitan Miranda, Paragvaj (pronađeno 2 kom.): 71718Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Paragvaj je: 595

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Capitan Miranda +595 71 [Lokalni broj]**
Paragvaj*** Capitan Miranda (0)71 [Lokalni broj]
Paragvaj Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Capitan Miranda (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2024-07-13, 00:50 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (-04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Paragvaj ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned