Ngeremlengui Pozivni broj (Palau)

Lokalno vreme: Ngeremlengui

Ngeremlengui Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ngeremlengui, Palau: 733Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Palau je: 680

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ngeremlengui +680 733 [Lokalni broj]**
Palau Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ngeremlengui (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2021-01-21, 13:14 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (+09 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).