Al Batinah Pozivni broj (Oman)

Lokalno vreme: Al Batinah

Al Batinah Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Al Batinah, Oman: 26Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Oman je: 968

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Al Batinah +968 26 [Lokalni broj]**
Oman Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Al Batinah (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2019-08-25, 06:43 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +04:00 (+04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).