Belep Pozivni broj (Nova Kaledonija)

Lokalno vreme: Belep

Belep Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Belep, Nova Kaledonija (pronađeno 2 kom.): 4247Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nova Kaledonija je: 687

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Belep +687 42 [Lokalni broj]**
Nova Kaledonija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Belep (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-07-24, 22:57 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +11:00 (+11 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).