Linz am Rhein Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Linz am Rhein

Linz am Rhein Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Linz am Rhein, Nemačka: 2644Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Linz am Rhein +49 2644 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Linz am Rhein (0)2644 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Linz am Rhein (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2019-09-18, 18:22 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 2644