Königswinter-Oberpleis Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Königswinter-Oberpleis

Königswinter-Oberpleis Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Königswinter-Oberpleis, Nemačka: 2244Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Königswinter-Oberpleis +49 2244 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Königswinter-Oberpleis (0)2244 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Königswinter-Oberpleis (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-07-07, 10:19 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 2244