Eberswalde Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Eberswalde

Eberswalde Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Eberswalde, Nemačka: 3334Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Eberswalde +49 3334 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Eberswalde (0)3334 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Eberswalde (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2021-01-21, 06:37 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (CET vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 3334