Brandenburg an der Havel Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Brandenburg an der Havel, Nemačka: 3381Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Brandenburg an der Havel +49 3381 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Brandenburg an der Havel (0)3381 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Brandenburg an der Havel (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-07-04, 01:57 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 3381