Bornheim-Merten Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Bornheim-Merten

Bornheim-Merten Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Bornheim-Merten, Nemačka: 2227Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Bornheim-Merten +49 2227 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Bornheim-Merten (0)2227 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Bornheim-Merten (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-07-15, 14:29 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 2227