Bassum-Neubruchhausen Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Bassum-Neubruchhausen

Bassum-Neubruchhausen Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Bassum-Neubruchhausen, Nemačka: 4248Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Bassum-Neubruchhausen +49 4248 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Bassum-Neubruchhausen (0)4248 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Bassum-Neubruchhausen (u trenutku prikaza ove stranice):
petak, 2019-10-18, 18:11 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 4248